بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی از 14 فروردین 1401

ستاد ملی مقابله با کرونا بر روی بازگشایی همه مدارس و مراکز آموزشی از 14 فروردین ماه تاکید کرد.

آیا مدارس تمامی کشور به شکل حضوری برگزارمی شود؟

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده اظهار کرد: که از آنجایی که در نیمه دوم آبان ماه دانش آموزان حضور در مدرسه را تجربه کرده اند و بار اولشان نیست که در مدرسه حضور می یابند، آمادگی کافی برای کلاس های حضوری در تمامی دانش اموزان وجود دارد. وی در ادامه تاکید کرد که دستورالعمل های مربوطه بزودی به مدارس ابلاغ خواهد شد.

رعایت پروتکل های بهداشتی به چه شیوه ای می باشد ؟

طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونا، شیوه نامه هایی نسبت به شرایط کنونی به مدارس ابلاغ خواهد شد. زدن ماسک توسط همه دانش آموزان و کادر مدرسه، تهیه فضا کافی و رعایت فاصله فیزیکی مناسب ( 1.5 متر) و دیگر پروتکل های بهداشتی همچنان پابرجا و الزامی خواهد بود.

رعات پروتکل های بهداشتی مدارس

شرایط برگزاری کلاس ها در هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان به چه شکل خواهد بود ؟

با توجه به ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش به مدارس در خصوص برگزاری کلاس ها به شکل حضوری، شرایط زیر در هنرستان برقرار خواهد بود:

  • تمامی دانش آموزان، معلمین و عوامل اجرایی طبق برنامه هفتگی هادی مدرسه الزاما در مدرسه حضور خواهند یافت.
  • ️حضور غیاب دانش آموزان و همچنین عوامل آموزشی و اجرایی مدارس روزانه بطور مرتب و مستمر انجام وبا هرگونه غیبت غیرموجه برابر مقررات و آیین نامه اجرایی مدارس برخورد خواهد شد.
  • هیچ گونه آموزش و تدریس رسمی روزانه مطالب درسی در بستر شاد و سایر پلتفرم ها توسط همکاران انجام نخواهد شد(بستر شاد و سایر پلتفرم ها صرفا فرصت و ظرفیتی کامل برای توسعه محتوای پشتیبان، ارتباط اولیا و مربیان، فراخوان ها، نظرسنجی، اجرای پویش ها، گفتگو و اندیشه ورزی، فعالیت های تکمیلی کلاسی، ارسال و پیگیری تکالیف مهارت محور و اجرای فوق برنامه های تکمیلی، جبرانی، اختیاری و…خواهد بود).
  • حضور همه دانش آموزان در کلاس در طول هفته و پیگیری همه مواد درسی و زمان آموزش رسمی و عادی برابر سند برنامه درس ملی و برخورداری همه دانش آموزان از تمامی ساعات آموزشی و زنگ های روزانه در طول هفته الزامی است.
  • ️اجباری به تهیه لباس متحدالشکل برای دانش آموزان در ادامه سال تحصیلی جاری وجود ندارد اما پوشش باید مناسب فضای مدرسه باشد.