مراسم جشن روز دانش آموز

مراسم جشن روز دانش آموز در روز دوشنبه مورخ 13 آبان 98 برگزار گردید .

در این مراسم که با حضور مدیریت و معاونین محترم هنرستان و دبیران عزیز در روز دوشنبه مورخ 13آبان 98 برگزار گردید از هنرجویان فعال در زمینه های پرورشی و فرهنگی و همچنین از هنرجویان برتر علمی با تقدیم لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد .