رای گیری بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی سال 98

رای گیری بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در روز چهارشنبه اول آبان ماه 98 همزمان با سراسر مدارس کشور در هنرستان فرهنگ جوان برگزار گردید .

( معاونت پرورشی هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان )

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 99-98

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 99-98 در هنرستان برگزار گردید .

در این جلسه مدیریت محترم هنرستان -معاونت پرورشی – معاونت انظباطی و آموزشی مطالبی را برای اولیاء محترم بیان کردند . همچنین گزارشی از عملکرد سال تحصیلی گذشته ارائه کرده و برنامه سال تحصیلی پیش رو را به اطلاع رساندند . در آخر این جلسه رای گیری برای انتخاب انجمن اولیاء و مربیان انجام گردید .