مسابقات فوتسال منطقه 6 تهران آذر 1395

مسابقات فوتسال منطقه 6 تهران آذر 1395 با حضور تیم هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان