مراسم عزاداری محرم با حضور جناب ورمزیاری مهر 1395

مراسم عزاداری محرم با حضور جناب ورمزیاری کارشناس مسئول فنی و حرفه ای منطقه 6 تهران همراه با جمعی از مسئولین و دانش آموزان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان در مهر 1395