جلسه انجمن اولیا و مربیان مهر 1393

تصاویر جلسه انجمن اولیا و مربیان مهر 1393 هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان آموزش و پرورش منطقه 6 تهران