جلسه انجمن اولیا و مربیان آبان 1395

تصاویر جلسه انجمن اولیا و مربیان آبان 1395 هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان آموزش و پرورش منطقه 6 تهران