اردوی مشهد مقدس اسفند 94

سفر زیارتی سیاحتی جمعی از مسئولین و دانش آموزان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان به مشهد مقدس در اسفند ماه سال 1394 شمسی