اردوگاه شهید باهنر اسفند 95

سفر تفریحی ورزشی جمعی از مسئولین و دانش آموزان هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان به اردوگاه شهید باهنر در اسفند ماه سال 1395 شمسی