معرفی رشته معماری

وقتی از هنر های هفت گانه درجهان صحبت می شود نقش معماری به نحو بارزی مطرح می گردد ، به طوری که عده ای از کارشناسان اعتقاد دارند معماری (مادر) همه هنر هاست.

معماری ضمن اینکه یک رشته فنی و مهندسی است در همین حال تخصصی مرتبط با شرایط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه است .

تحصیلات در این رشته بعد از اخذ دیپلم در ابتدا فوق دیپلم (تکنسین درجه 1)وبعد از آن تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در داخل ، خارج از کشور می توانند ادامه تحصیل دهند.

  1. نقشه کشی اجرایی معماری
  2. نقشه کشی معماری داخلی
  3. طراحی و نقش کشی در کامپیوتر (اتوکد)
  4. مهندس ناظر ساختمان
  5. مسئول کنترل کیفیت ساختمان
  6. مترور
  7. نظارت بر امور زیبایی فضای داخلی وبیرونی ساختمان
  8. متخصص تزئینات داخلی ساختمان (دکوراسیون)
رشته معماری هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان
رشته معماری هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان