معرفی رشته حسابداری

علم حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشر قدمت دارد. حسابداری همراه سایر دانشهای فنی در گذر زمان در پاسخ به نیازهای فزاینده و گوناگون بشری رشد و تکامل یافته است.حسابداری زبان تجارت است.زیرا اطلاعات مالی را به آگاهی دیگران میرساند. حسابداری نقش مهمی در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا میکند.موضع حسابداری ماهیت اقتصادی و روش های آن خصلت آماری دارد. حسابداری رنگ و فام اخلاقی دارد، زیرا یافتن حقیقت و منعکس کردن آن بخشی از وظیفه اجتماعی حسابداری است و یکی از اصول حسابداری ، راز داری می باشد.

  1. ورود به دانشگاه های دولتی وآزاد و اخذ مدرک بدون گذراندن پیش دانشگاهی تا مقطع دکتری
  2. اخذ مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای به عنوان تکنسین درجه یک
  3. شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته و ورود به دانشگاه و اخذ مدرک مهندسی در رشته های فنی و حرفه ای به مدت دوسال
  4. جذب فارغ التحصیلان حتی در هنگام تحصیل در مراکز صنعتی
  1. مدیر مالی موسسات دولتی و تجاری  –  معاون مالی
  2. رییس حسابداری شرکت دولتی وغیر دولتی
  3. کارشناس حسابداری  –  حسابداری صنعتی کارخانجات
  4. حسابداری مالی  –  حسابرس شرکت ها وموسسات مالی
  5. کمک حسابرس
  6. سر ممیز ذیحساب در وزارت دارایی و ادارات مختلف
رشته حسابداری هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان
رشته حسابداری هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان