جشن مجازی روز دانش آموز 13 آبان ماه 1399

با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و غیرحضوری برگزار شدن کلیه برنامه ها و فعالیت های هنرستان ، جشن روز دانش آموز در 13 آبان ماه امسال به صورت مجازی برگزار گردید . در این مراسم مدیریت محترم هنرستان آقای مهندس شیرازی و معاونت پرورشی هنرستان آقای مهندس نوری حضور داشتند. در پایان این مراسم از هنرجویانی که در مسابقات فرهنگی و مذهبی هنرستان شرکت کرده بودند و مقام اول را کسب کرده بودند تقدیر بعمل آمد .

تصاویر ضدعفونی هنرستان جهت بازگشایی مجدد مدارس از 27 اردیبهشت ماه 99

با توجه به بازگشایی مجدد مدارس از 27 اردیبهشت ماه ’ لذا کلیه فضاهای هنرستان با مواد خاص ضدعفونی کننده گندزدایی و ضدعفونی گردید . همچنین کلیه دستورالعمل های بهداشتی جهت حضور مجدد هنرجویان رعایت و آماده سازی شد. گوشه ای از این فعالیت ها را می توانید در کلیپ زیر مشاهده نمایید.