قبولی بیش از ۹۵% از هنرجویان سال سوم کامپیوتر در امتحانات نهایی

پیام تبریک مدیریت و کادر آموزشی هنرستان

قبولی بیش از ۹۵% از هنرجویان سال سوم کامپیوتر در امتحانات نهایی را به کادر آموزشی هنرستان و اولیا محترم هنرجویان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.