جلسه توجیهی و آشنایی با اولیاء محترم هنرجویان جدیدالورود .شهریور ماه99

اولین جلسه با اولیای محترم هنرجویان پایه دهم و جدیدالورود با حضور مدیریت محترم و معاونین هنرستان در روز پنجشنبه مورخ 13 شهریور ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید .

قبولی بیش از ۹۵% از هنرجویان سال سوم کامپیوتر در امتحانات نهایی

پیام تبریک مدیریت و کادر آموزشی هنرستان

قبولی بیش از ۹۵% از هنرجویان سال سوم کامپیوتر در امتحانات نهایی را به کادر آموزشی هنرستان و اولیا محترم هنرجویان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.