کسب مقام اول و سوم رشته دوی سرعت و استقامت آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

تحصیل ، تذهیب ، ورزش

جناب آقای محمدرضا بخشی و جناب آقای سید علیرضا نجفی موفقیت شما در کسب مقام های اول و سوم رشته دوی سرعت و استقامت در سطح آموزش و پرورش منطقه 6 تهران را تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.