سرفصل های آزمون ورودی سال تحصیلی 1403-1402 برای داوطلبان پیش ثبت نام

ضمن آرزوی موفقیت به داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را انجام داده اند و قصد نهایی کردن ثبت نام را دارند، به اطلاع می رسانیم که سرفصل های آزمون ورودی سال تحصیلی 1403-1402 به شرح زیر می باشد:

مکان: هنرستان فرهنگ جوان

سرفصل های آزمون:

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان